Geen categorieën toegewezen

Woonzorg

Onder Woonzorg verstaat de regio West-Brabant West alle vormen van wonen bij professionele opvoeders. Over het algemeen is dit in de vorm van een gezinshuis. Een gezinshuis lijkt zo veel als mogelijk op een regulier gezin. Voor de gezinshuisouder is het gezinshuisouderschap zijn/haar baan. Gezinshuisouders wonen altijd op de locatie van het gezinshuis. De doelgroep is in ieder geval kinderen met zware gedragsproblematiek, vaak uit trauma’s.

Een kleine groep kinderen kan niet geplaatst worden in een gezinshuis. Dat komt omdat zij door hun verleden niet kunnen hechten in een gezin. Voor deze jeugdigen blijft een kleinschalige residentiële setting bestaan, met 24-uurs toezicht door professionele begeleiders en behandelaars. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een Jeugdvisie op wonen, die maakt dat vormen van woonzorg en voorwaarden voor contractering in de toekomst zullen wijzigen.Overleg