Geen categorieën toegewezen

Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Voor korte of voor langere tijd. Pleegouders ontvangen hiervoor een vergoeding, maar het pleegouderschap is geen baan. 

Varianten van pleegzorg:

a.   Hulpverlening

Men zet de hulpverleningsvariant van pleegzorg in als de kans bestaat, dat door intensieve hulpverlening de opvoedingsvaardigheden of leefsituatie van de ouders op korte termijn sterk verbeteren. In dat geval kan het kind weer thuis wonen. Er zijn twee vormen: kortdurende pleegzorg en deeltijdpleegzorg. Crisispleegzorg valt onder de kortdurende hulpverleningsvariant.

b.   Opvoeding

In de opvoedingsvariant voeden pleegouders een pleegkind voor langere tijd op. Dan is het pleeggezin een vervangende opvoedingssituatie. Het doel is om het kind in een perspectiefvolle opvoedingssituatie te brengen en te houden. Samenwerking met de ouders blijft - indien mogelijk - bestaan. Bij voorkeur wordt een pleeggezin gevonden binnen het eigen netwerk van een kind. Wanneer dat niet lukt, wordt een match gezocht in het bestand van de pleegzorg aanbieder. Ook bij de opvoedingsvariant wordt met regelmaat gekeken of terugkeer naar huis mogelijk is.


Op dit moment wordt gewerkt aan een Jeugdvisie op wonen, die maakt dat vormen van woonzorg en voorwaarden voor contractering in de toekomst zullen wijzigen. Overgenomen uit de landelijke richtlijnen opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut


Overleg