Geen categorieën toegewezen

Landelijk transitiearrangement

Het Landelijk Transitiearrangement (LTA) is een set aan afspraken die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk wordt gemaakt, met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders, om er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod.  

Jeugdigen uit de regio WBW kunnen ook gebruiken van de LTA-overeenkomst, wanneer er geen regionaal contract is in Hoogcomplexe zorg. Onze systematiek is er namelijk op gericht dat aanbieders alle voorkomende zorg kunnen leveren binnen de regionale contracten.    

Voor wel gecontracteerde partijen heeft toepassing van het LTA-overeenkomst niet onze voorkeur, omdat:

  • De afspraken hebben betrekking op omschreven specifieke doelgroepen en methodieken, waardoor er minder flexibiliteit is voor de jeugdhulpaanbieder om maatwerkzorg te bieden en af te wijken van het omschreven traject. Dit is niet in het belang van het gezin.
  • De LTA-afspraken worden gemaakt op basis van prestatiebekostiging. Deze vorm kent in mindere mate de prikkel tot afschaling en samenwerking die outputfinanciering inherent heeft.
  • Van (combinaties van-) jeugdhulpaanbieder in hoogcomplexe zorg wordt verwacht dat alle zware zorgvragen kunnen worden beantwoord. Er is geen bovengrens aan hoogcomplexe zorg.

Daarom wordt verondersteld dat er niet of nauwelijks nog gebruik zal worden gemaakt van het landelijk transitiearrangement door regionaal gecontracteerde zorgcombinaties/jeugdhulpaanbieder.
Bijlagen

Overleg