Geen categorieën toegewezen

Hoofdpagina

Zorg voor jeugd West-Brabant West

De negen gemeenten in West-Brabant West bouwen samen met ouders, jeugd, jeugdhulpaanbieders en maatschappelijke partners aan een transparant stelsel Zorg voor jeugd. Voor de negen gemeenten is de missie het bieden van goede jeugdhulp binnen budget. Om dit voor elkaar te krijgen streven de gemeenten er naar voor elk kind, met een zorgvraag, zo spoedig als mogelijk de best passende hulp te organiseren. In veel gevallen zal de gemeente vanuit de gemeentelijke toegang zelf goede hulp kunnen bieden. Soms is het nodig om, in plaats of naast de toegang, niet vrij toegankelijke jeugdhulp in te zetten.


Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in West-Brabant West?

Ga naar projecten, innovatie & artikelen

Ga naar Nieuwsbrieven

Ga naar Communicatietoolkit

Klik hier voor al het nieuws uit onze regio.

Onderdelen stelsel


Gespreksmodel West-Brabant West

Het stelsel kent verschillende onderdelen

Toegang tot zorg:

- De Jeugdprofessional

- Preventief aanbod

- Expertteam

Veiligheid:

- Veiligheid

Niet vrij toegankelijke zorg:

- Laagcomplexe zorg

- Hoogcomplexe zorg

- Persoonsgebonden budget

- JeugdzorgPlus

- Landelijk transitiearrangement

- Crisis

Vormen van wonen:

- Pleegzorg

- Woonzorg

Overdrachtsdocument-Een-blik-op-Jeugdhulp-WBW.pdf


Uitgangspunten

De gemeenten in West-Brabant West weten dat de meeste gezinnen prima in staat zijn om zelf te bepalen wat zij met zorg en ondersteuning kunnen en willen bereiken. Rol van de gemeente is om dit te faciliteren. Maar, ook is het aan de gemeente om de grenzen aan te geven van zorg. Inzet van jeugdhulp (met uitzondering van verblijfszorg) moet altijd gericht zijn op het oplossen van problematiek, zodat gezinnen zo spoedig als mogelijk zonder jeugdhulp verder kunnen. Wanneer de problemen in een gezin voortkomen uit andere vragen dan opvoed- en opgroeiproblemen, bijvoorbeeld schulden, huisvesting, onderwijs, veiligheid, armoede. Is het aan de gemeentelijke toegang om deze zo veel als mogelijk op te lossen.  

Voor alle opvoed- en opgroeivraagstukken is de Jeugdprofessional namens de gemeente aangesteld om ambulante ondersteuning te bieden en het proces te bewaken. Er wordt verwacht, ongeacht de problematiek van alle professionals in het veld, dat zij het gezin dat om zorg en ondersteuning vraagt zien als gelijkwaardig, en werken vanuit het motto: 'Handel alsof het je eigen kind is'.


De cliënt staat centraal. Daarom worden cliënten altijd betrokken bij grote beleidswijzigingen, door in te zetten op cliëntparticipatie. Daarnaast willen we dat de kwaliteit van zorg inzichtelijk wordt voor iedereen die met jeugdzorg te maken heeft.


Praktische zaken

Het stelsel West-Brabant West kent een aantal praktische zaken, op het gebied van inkoop, sturing, monitoring, rechtmatigheid en juridische achtergronden.

Organisatie West-Brabant West

Om het stelsel uit te voeren kennen de negen gemeenten een nauwe en gelijkwaardige samenwerking. Daarnaast is er intensief contact met gezinnen en jeugdhulpaanbieders. Het Zorg Informatie en Inkoopteam (ZI2T) bestaat uit medewerkers vanuit de negen gemeenten en draagt zorg voor: inkoop & contractmanagement, dataverzameling en -analyse en regie op de innovatieagenda.