Geen categorieën toegewezen

Communicatietoolkit

Tips & content social media '5 jaar Jeugdhulpstelsel West-Brabant West'

Op 15 mei heeft Binnenlands Bestuur de resultaten gepubliceerd van 5 jaar jeugdhulpstelsel West-Brabant West.

Wil je de resultaten van ons stelsel delen via social media? Hieronder vind je tips, links naar visuals, content en onze folder. Voor vragen kun je mailen naar info@zi2t.nl of Anja Romein a.romein@roosendaal.nl

Tips delen resultaten via social media

Wil jij de resultaten van 5 jaar jeugdhulpstelsel West-Brabant West delen via eigen social media-kanalen?

  • Tip 1: Kies uit de visuals het beeld dat jij graag wilt delen
  • Tip 2: Gebruik de suggesties voor content die je verderop deze pagina vindt.
  • Tip 3: Maak content die past bij wat jij wilt overbrengen
  • Tip 4: Post je bericht en stimuleer interactie
  • Tip 5: Tag personen die achter ons jeugdhulpstelsel staan

Download folder en visuals en voorbeeldteksten

Bestand:resultaten 5 jaar jeugdhulp regio west-brabant west.pdf


Omslag folder

facebook-linkedin-omslag-folder.jpg
Twitter:

Resultaten jeugdhulpstelsel West-Brabant West financiering op basis van arrangementen en sturen met data #voordejeugd

LinkedIn: Kinderen groeien veilig op tot zelfstandige volwassenen door tijdig te doen wat echt nodig is. Voor gezinnen in West-Brabant West worden zorgoplossingen thuis of dichtbij huis gezocht zodat het gezin zelf verder kan. De gemeenten verzamelen data over de inzet en kwaliteit van jeugdhulp binnen de kaders van de privacywet. De gegevens helpen bij het bepalen van het direct inzetten van goede hulp. Lichte hulp als het kan, zwaarder als het nodig is. Voor alle kinderen kan de gemeente dankzij het ruime aanbod van veel aanbieders snel de juiste maatwerkoplossing bieden. Gemeenten en aanbieders zijn voortduren hierover in gesprek met elkaar.


Gemiddelde kosten

LinkedIn en Facebook
Financiering op basis van arrangementen heeft tot innovatie geleid voor jeugdhulp in regio West-Brabant West. Er zijn grote verschuivingen van de oorspronkelijke grote aanbieders naar kleinere creatieve partijen. In totaal zijn zo'n 155 jeugdhulpaanbieders actief in de regio, die deels samenwerken in zorgcombinaties voor hoogcomplexe hulp. De verschuiving naar lichtere hulp heeft een forse besparing opgeleverd. De gemiddelde kosten per inwoner daalden van 277 euro naar 257 euro in 2019; de gemiddelde landelijke kosten bedroegen respectievelijk 299 en 295 euro.

Twitter
Afname gemiddelde kosten jeugdhulp West-Brabant West financiering op basis van arrangementen #voordejeugd


Complexe jeugdhulp

LinkedIn en Facebook
West-Brabant West werkt aan het verminderen van zware hulptrajecten. Sinds 2017 is het aantal kinderen met complexe jeugdhulp met 34% afgenomen. Zes zorgcombinaties voor complexe jeugdhulp bestaan uit diverse jeugdhulpaanbieders. Deze zorgcombinaties kunnen elke hulpvraag oplossen. Daarnaast wreken de negen gemeenten aan oplossingen op andere leefgebieden, bijvoorbeeld schulden of onderwijs.

Twitter
Twitter
Resultaten 5 jaar jeugdhulpstelsel #zorgvoordejeugd in West-Brabant West 34% afname complexe jeugdhulp dankzij inzet jeugdprofessionals lokale toegang gemeenten

12-jarige

LinkedIn en Facebook

De jeugdprofessionals bij gemeenten in West-Brabant West maken met het gezin en de jeugdhulpaanbieder een gezinsplan en hebben de regie over het hulptraject. Het gezin is verantwoordelijk voor het formuleren van de hulpvraag en het meewerken aan de oplossing. De jeugdhulpaanbieder is verantwoordelijk voor het bieden van passende hulp die aansluit bij de hulpvraag.

Twitter
5 jaar jeugdhulpstelsel West-Brabant West Jeugdhulp voor het hele gezin gelijkwaardige samenwerking gezin, gemeente, jeugdhulpaanbieder, samenhangend stelsel, gezamenlijke verantwoordelijkheid #zorgvoordejeugd

Bijlagen

Overleg