Geen categorieën toegewezen

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulp. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. JeugdzorgPlus heeft als doel jongeren met ernstige gedragsproblemen te behandelen en dusdanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat zij weer kunnen participeren in de maatschappij. De jongere wordt daartoe opgenomen in een JeugdzorgPlus-instelling.

JeugdzorgPlus wordt ingezet nadat een kinderrechter op verzoek van een gecertificeerde instelling heeft vastgesteld dat er sprake is van ernstige (gedrags)problematiek die de jongere in zijn ontwikkeling bedreigt.

Voor de periode 2020-2023 hebben de regio's West-Brabant West, Zeeland en West-Brabant Oost (gezamenlijk 29 gemeenten) ervoor gekozen exclusieve afspraken te maken met Via Jeugd, Alamata. omtrent gesloten jeugdzorg. Almata bevindt zich in Ossendrecht. Onderdeel van de afspraken is het voeren van een transformatie agenda om JeugdzorgPlus toekomstbestendig te maken.


Kan hier een beeld bij worden gezet, die aansluit op verdere uitleg jeugdzorgPlus of de afspraken?

Overleg