Hoofdpagina: verschil tussen versies

Zorg voor jeugd West-Brabant West

De negen gemeenten in West-Brabant West bouwen samen met ouders, jeugd, zorgaanbieders jeugdhulpaanbieders en maatschappelijke partners aan een transparant stelsel Zorg voor jeugd. Missie voor Voor de negen gemeenten is de missie het bieden van goede jeugdhulp binnen budget. Om dit voor elkaar te krijgen streven de gemeenten er naar voor elk kind, met een zorgvraag, zo spoedig als mogelijk de best passende hulp te organiseren. In veel gevallen zal de gemeente vanuit de gemeentelijke toegang zelf goede hulp kunnen bieden. Soms is het nodig om, in plaats of naast de toegang, niet vrij toegankelijke jeugdhulp in te zetten.

Onderdelen stelsel


Gespreksmodel West-Brabant West
Het stelsel kent verschillende onderdelen

. Toegang tot zorg:

- De Jeugdprofessional

- Preventief aanbod

- Expertteam

Veiligheid:

- Veiligheid

Niet vrij toegankelijke zorg:

- Laagcomplexe zorg

- Hoogcomplexe zorg

- Persoonsgebonden budget

- JeugdzorgPlus

- Landelijk transitiearrangement

- Crisis

Vormen van wonen:

- Pleegzorg

- Woonzorg

Uitgangspunten

De gemeenten in West-Brabant West weten dat de meeste gezinnen prima in staat zijn om zelf te bepalen wat zij met zorg en ondersteuning kunnen en willen bereiken. Rol van de gemeente is om dit te faciliteren. Maar, ook is het aan de gemeente om de grenzen aan te geven van zorg. Inzet van jeugdzorg jeugdhulp (met uitzondering van verblijfszorg) moet altijd gericht zijn op het oplossen van problematiek, zodat gezinnen zo spoedig als mogelijk zonder jeugdhulp verder kunnen. Wanneer de problemen in een gezin voortkomen uit andere vragen dan opvoed- en opgroeiproblemen - , bijvoorbeeld schulden, huisvesting, onderwijs, veiligheid, armoede - dan is . Is het aan de gemeentelijke toegang om deze zo veel als mogelijk op te lossen.  

Voor alle opvoed- en opgroeivraagstukken is de Jeugdprofessional namens de gemeente aangesteld om ambulante ondersteuning te bieden en het proces te bewaken. Ongeacht Er wordt verwacht, ongeacht de problematiek , van alle professionals in het veld verwachten wij , dat zij het gezin dat om zorg en ondersteuning vraagt zien als gelijkwaardig, en werken vanuit het motto: 'Handel alsof het je eigen kind is'.


De cliënt staat centraal. Daarom worden cliënten altijd betrokken bij grote beleidswijzigingen, door in te zetten op cliëntparticipatie. Daarnaast willen we dat de kwaliteit van zorg inzichtelijk wordt voor iedereen die met jeugdzorg te maken heeft.


Praktische zaken

Het stelsel West-Brabant West kent een aantal praktische zaken, op het gebied van inkoop, sturing, monitoring, rechtmatigheid en juridische achtergronden.

Organisatie West-Brabant West

Om het stelsel uit te voeren kennen de negen gemeenten een nauwe en gelijkwaardige samenwerking. Daarnaast is er intensief contact met cliënten gezinnen en zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders. Het Zorg Informatie en Inkoopteam (ZI2T) bestaat uit ambtenaren medewerkers vanuit de negen gemeenten , en draagt zorg voor: - Inkoop inkoop & contractmanagement - Dataverzameling , dataverzameling en -analyse - Regie en regie op de innovatieagenda.
De [[Gemeenten|= Zorg voor jeugd West-Brabant West =
      
      De [[Gemeenten|<span class="col-blue-dark">negen gemeenten in West-Brabant West</span>]] bouwen samen met ouders, jeugd, zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders en maatschappelijke partners aan een transparant stelsel Zorg voor jeugd. Missie voor <span class="NormalTextRun SCXW133996534 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor de negen gemeenten is de missie het bieden van goede jeugdhulp binnen budget. Om dit voor elkaar te krijgen streven de gemeenten </span> <span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW133996534 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAPEDAABVzDNVzDNV/wAAACH5BAUAAAMALAAAAAAFAAQAAAIInC2QchYKQgEAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">er naar </span> <span class="NormalTextRun SCXW133996534 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">voor elk kind, met een zorgvraag, zo spoedig als mogelijk de best passende hulp te organiseren. In veel gevallen zal de gemeente vanuit de gemeentelijke toegang zelf goede hulp kunnen bieden. Soms is het nodig om, in plaats of naast de toegang, niet vrij toegankelijke jeugdhulp in te zetten.</span>
    
    
    
    
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
    
    
    
    ==Onderdelen stelsel==
    
    
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span><br />[[File:WBW Gespreksmodel 5.jpg|thumb|413x413px|Gespreksmodel West-Brabant West|koppeling=https://bs-gemeente-roosendaal.saasweb.cloud/wiki/Bestand:WBW_Gespreksmodel_5.jpg]]<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
    Het stelsel kent verschillende onderdelen.
      
      
      <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
    
      
      
    ''Toegang tot zorg:''
    
    
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
    
      
      
    - [[De Jeugdprofessional]]
    
    
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
    
      
      
    - [[Preventie|Preventief aanbod]]
    
    
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
    
      
      
    - [[Expertteam]]
    
    
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
    
      
      
    ''Veiligheid:''
    
    
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
    
      
      
    - [[Veiligheid]]
    
    
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
    
      
      
    ''Niet vrij toegankelijke zorg:''
    
    
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
    
      
      
    - [[Laagcomplex|Laagcomplexe zorg]]
    
    
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
    
      
      
    - [[Hoogcomplex|Hoogcomplexe zorg]]
    
    
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
    
      
      
    - [[Persoonsgebonden budget]]
    
    
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      - JeugdzorgPlus
      
      
      <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      - [[Landelijk transitiearrangement]]
      
      
      <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      - [[Crisis]]
      
      
      <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      ''Vormen van wonen:''
      
      
      <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      - [[Pleegzorg]]
      
      
      <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      - Woonzorg
      
      
      <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
      
      ==Uitgangspunten==
      
      
      <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
    
      
      - [[JeugdzorgPlus]]
      
      
      
      - [[Landelijk transitiearrangement]]
      
      
      
      - [[Crisis]]
      
      
      
      ''Vormen van wonen:''
      
      
      
      - [[Pleegzorg]]
      
      
      
      - [[Woonzorg]]
      
      
      
      ==Uitgangspunten==
      
      
      <span class="NormalTextRun SCXW17833765 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De gemeenten in West-Brabant West weten dat de meeste gezinnen prima in staat zijn om zelf te bepalen wat zij met zorg en ondersteuning kunnen en willen bereiken. Rol van de gemeente is om dit te faciliteren. Maar, ook is het aan de gemeente om de grenzen aan te geven van zorg. Inzet van jeugdzorgjeugdhulp (met uitzondering van verblijfszorg) moet altijd gericht zijn op het oplossen van problematiek, zodat gezinnen zo spoedig als mogelijk zonder jeugdhulp verder kunnen. Wanneer de problemen in een gezin voortkomen uit andere vragen dan opvoed- en opgroeiproblemen - , bijvoorbeeld schulden, huisvesting, onderwijs, veiligheid, armoede - dan is . Is het aan de gemeentelijke toegang om deze zo veel als mogelijk op te lossen. </span> <span class="EOP SCXW17833765 BCX4" style="color: windowtext" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span><nowiki/>
      
      
      
      
      <span class="NormalTextRun BCX4 SCXW42118704" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor alle opvoed- en opgroeivraagstukken is de Jeugdprofessional namens de gemeente aangesteld om ambulante ondersteuning te bieden en het proces te bewaken. <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      Ongeacht de problematiek,Er wordt verwacht, ongeacht de problematiek van alle professionals in het veld verwachten wij ,</span> dat zij het gezin dat om zorg en ondersteuning vraagt zien als <span class="col-blue-dark">[https://www.socialevraagstukken.nl/jeugdzorgprofessionals-moeten-empathischer-zijn/ gelijkwaardig],</span><span class="col-black">,</span> en werken vanuit het motto: ''''Handel alsof het je eigen kind is'''<nowiki/>'
      
      
      
      
    .
      
      
      
      
      
      
      
      
      <span class="NormalTextRun SCXW114271599 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De cliënt staat centraal. Daarom worden cliënten altijd betrokken bij grote beleidswijzigingen,</span> door in te zetten op [[cliëntparticipatie|<span class="col-blue-dark">cliëntparticipatie</span>]]. Daarnaast willen we dat de [[Kwaliteitsmeting|kwaliteit]] van zorg inzichtelijk wordt voor iedereen die met jeugdzorg te maken heeft.
      
      
      
      
      
      
      
      
    ==Praktische zaken==
    
    
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
    Het stelsel West-Brabant West kent een aantal [[praktische zaken]],|<span class="col-blue-dark">praktische zaken</span>]]<span class="col-black">,</span> op het gebied van inkoop, sturing, monitoring, rechtmatigheid en juridische achtergronden.
      
      
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
    
    
    
    ==Organisatie West-Brabant West==
    
    
    <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
    Om het stelsel uit te voeren kennen de negen gemeenten een nauwe en gelijkwaardige [[Samenwerking WBW|<span class="col-blue-dark">samenwerking</span>]]. Daarnaast is er intensief contact met cliëntengezinnen en zorgaanbiedersjeugdhulpaanbieders. Het [[ZIIT|<span class="col-blue-dark">Zorg Informatie en Inkoopteam (ZI2T)</span>]] bestaat uit ambtenarenmedewerkers vanuit de negen gemeenten, en draagt zorg voor: <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      - Inkoop & contractmanagement
      
      
      <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      - Dataverzameling en -analyse
      
      
      <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      - Regie op de innovatieagenda
      
      __NOAUTHORS__
      
      
    inkoop & contractmanagement, dataverzameling en -analyse en regie op de innovatieagenda.
      
      
      
      __NOAUTHORS____HIDETITLE__
    
    __NOEDITSECTION__ 
    
    __NOTOC__
    
    __HIDDENCAT__
    
    __NODISCUSSION__
    
    __NOSTASH__
(6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
De [[Gemeenten|negen gemeenten in West-Brabant West]] bouwen samen met ouders, jeugd, zorgaanbieders en maatschappelijke partners aan een transparant stelsel Zorg voor jeugd. Missie voor de negen gemeenten is het bieden van goede jeugdhulp binnen budget. Om dit voor elkaar te krijgen streven de gemeenten er naar voor elk kind met een zorgvraag zo spoedig als mogelijk de best passende hulp te organiseren. In veel gevallen zal de gemeente vanuit de gemeentelijke toegang zelf goede hulp kunnen bieden. Soms is het nodig om, in plaats of naast de toegang, niet vrij toegankelijke jeugdhulp in te zetten.
+
= Zorg voor jeugd West-Brabant West =
  +
De [[Gemeenten|<span class="col-blue-dark">negen gemeenten in West-Brabant West</span>]] bouwen samen met ouders, jeugd, jeugdhulpaanbieders en maatschappelijke partners aan een transparant stelsel Zorg voor jeugd. <span class="NormalTextRun SCXW133996534 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor de negen gemeenten is de missie het bieden van goede jeugdhulp binnen budget. Om dit voor elkaar te krijgen streven de gemeenten</span> <span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW133996534 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAPEDAABVzDNVzDNV/wAAACH5BAUAAAMALAAAAAAFAAQAAAIInC2QchYKQgEAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">er naar</span> <span class="NormalTextRun SCXW133996534 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">voor elk kind, met een zorgvraag, zo spoedig als mogelijk de best passende hulp te organiseren. In veel gevallen zal de gemeente vanuit de gemeentelijke toegang zelf goede hulp kunnen bieden. Soms is het nodig om, in plaats of naast de toegang, niet vrij toegankelijke jeugdhulp in te zetten.</span>
   
 
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
 
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
   
 
==Onderdelen stelsel==
 
==Onderdelen stelsel==
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>[[File:WBW Gespreksmodel 5.jpg|thumb|413x413px|Gespreksmodel West-Brabant West|koppeling=https://bs-gemeente-roosendaal.saasweb.cloud/wiki/Bestand:WBW_Gespreksmodel_5.jpg]]<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
<br />[[File:WBW Gespreksmodel 5.jpg|thumb|413x413px|Gespreksmodel West-Brabant West|koppeling=https://bs-gemeente-roosendaal.saasweb.cloud/wiki/Bestand:WBW_Gespreksmodel_5.jpg]]Het stelsel kent verschillende onderdelen
Het stelsel kent verschillende onderdelen.
 
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
 
 
''Toegang tot zorg:''
 
''Toegang tot zorg:''
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
 
- [[De Jeugdprofessional]]
 
- [[De Jeugdprofessional]]
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
 
- [[Preventie|Preventief aanbod]]
 
- [[Preventie|Preventief aanbod]]
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
 
- [[Expertteam]]
 
- [[Expertteam]]
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
 
''Veiligheid:''
 
''Veiligheid:''
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
 
- [[Veiligheid]]
 
- [[Veiligheid]]
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
 
''Niet vrij toegankelijke zorg:''
 
''Niet vrij toegankelijke zorg:''
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
 
- [[Laagcomplex|Laagcomplexe zorg]]
 
- [[Laagcomplex|Laagcomplexe zorg]]
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
 
- [[Hoogcomplex|Hoogcomplexe zorg]]
 
- [[Hoogcomplex|Hoogcomplexe zorg]]
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
 
- [[Persoonsgebonden budget]]
 
- [[Persoonsgebonden budget]]
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
- JeugdzorgPlus
+
- [[JeugdzorgPlus]]
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
 
- [[Landelijk transitiearrangement]]
 
- [[Landelijk transitiearrangement]]
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
 
- [[Crisis]]
 
- [[Crisis]]
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
 
''Vormen van wonen:''
 
''Vormen van wonen:''
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
 
- [[Pleegzorg]]
 
- [[Pleegzorg]]
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
 
- Woonzorg
+
- [[Woonzorg]]
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
 
   
 
==Uitgangspunten==
 
==Uitgangspunten==
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
<span class="NormalTextRun SCXW17833765 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De gemeenten in West-Brabant West weten dat de meeste gezinnen prima in staat zijn om zelf te bepalen wat zij met zorg en ondersteuning kunnen en willen bereiken. Rol van de gemeente is om dit te faciliteren. Maar, ook is het aan de gemeente om de grenzen aan te geven van zorg. Inzet van jeugdhulp (met uitzondering van verblijfszorg) moet altijd gericht zijn op het oplossen van problematiek, zodat gezinnen zo spoedig als mogelijk zonder jeugdhulp verder kunnen. Wanneer de problemen in een gezin voortkomen uit andere vragen dan opvoed- en opgroeiproblemen, bijvoorbeeld schulden, huisvesting, onderwijs, veiligheid, armoede. Is het aan de gemeentelijke toegang om deze zo veel als mogelijk op te lossen.</span> <span class="EOP SCXW17833765 BCX4" style="color: windowtext" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span><nowiki/>
De gemeenten in West-Brabant West weten dat de meeste gezinnen prima in staat zijn om zelf te bepalen wat zij met zorg en ondersteuning kunnen en willen bereiken. Rol van de gemeente is om dit te faciliteren. Maar, ook is het aan de gemeente om de grenzen aan te geven van zorg. Inzet van jeugdzorg (met uitzondering van verblijfszorg) moet altijd gericht zijn op het oplossen van problematiek, zodat gezinnen zo spoedig als mogelijk zonder jeugdhulp verder kunnen. Wanneer de problemen in een gezin voortkomen uit andere vragen dan opvoed- en opgroeiproblemen - bijvoorbeeld schulden, huisvesting, onderwijs, veiligheid, armoede - dan is het aan de gemeentelijke toegang om deze zo veel als mogelijk op te lossen. Voor alle opvoed- en opgroeivraagstukken is de Jeugdprofessional namens de gemeente aangesteld om ambulante ondersteuning te bieden en het proces te bewaken.
+
 
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
<span class="NormalTextRun  BCX4 SCXW42118704" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor alle opvoed- en opgroeivraagstukken is de Jeugdprofessional namens de gemeente aangesteld om ambulante ondersteuning te bieden en het proces te bewaken. Er wordt verwacht, ongeacht de problematiek van alle professionals in het veld,</span> dat zij het gezin dat om zorg en ondersteuning vraagt zien als <span class="col-blue-dark">[https://www.socialevraagstukken.nl/jeugdzorgprofessionals-moeten-empathischer-zijn/ gelijkwaardig]</span><span class="col-black">,</span> en werken vanuit het motto: ''''Handel alsof het je eigen kind is'''<nowiki/>'.
Ongeacht de problematiek, van alle professionals in het veld verwachten wij dat zij het gezin dat om zorg en ondersteuning vraagt zien als [https://www.socialevraagstukken.nl/jeugdzorgprofessionals-moeten-empathischer-zijn/ gelijkwaardig], en werken vanuit het motto: ''''Handel alsof het je eigen kind is'''<nowiki/>'
+
 
  +
 
  +
 
  +
<span class="NormalTextRun SCXW114271599 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De cliënt staat centraal. Daarom worden cliënten altijd betrokken bij grote beleidswijzigingen,</span> door in te zetten op [[cliëntparticipatie|<span class="col-blue-dark">cliëntparticipatie</span>]]. Daarnaast willen we dat de [[Kwaliteitsmeting|kwaliteit]] van zorg inzichtelijk wordt voor iedereen die met jeugdzorg te maken heeft.
  +
 
  +
 
   
 
==Praktische zaken==
 
==Praktische zaken==
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>Het stelsel West-Brabant West kent een aantal [[praktische zaken|<span class="col-blue-dark">praktische zaken</span>]]<span class="col-black">,</span> op het gebied van inkoop, sturing, monitoring, rechtmatigheid en juridische achtergronden.<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
Het stelsel West-Brabant West kent een aantal [[praktische zaken]], op het gebied van inkoop, sturing, monitoring, rechtmatigheid en juridische achtergronden.
 
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
 
   
 
==Organisatie West-Brabant West==
 
==Organisatie West-Brabant West==
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>Om het stelsel uit te voeren kennen de negen gemeenten een nauwe en gelijkwaardige [[Samenwerking WBW|<span class="col-blue-dark">samenwerking</span>]]. Daarnaast is er intensief contact met gezinnen en jeugdhulpaanbieders. Het [[ZIIT|<span class="col-blue-dark">Zorg Informatie en Inkoopteam (ZI2T)</span>]] bestaat uit medewerkers vanuit de negen gemeenten en draagt zorg voor: inkoop & contractmanagement, dataverzameling en -analyse en regie op de innovatieagenda.
Om het stelsel uit te voeren kennen de negen gemeenten een nauwe en gelijkwaardige [[Samenwerking WBW|samenwerking]]. Daarnaast is er intensief contact met cliënten en zorgaanbieders. Het [[ZIIT|Zorg Informatie en Inkoopteam (ZI2T)]] bestaat uit ambtenaren vanuit de negen gemeenten, en draagt zorg voor:
+
 
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
+
__NOAUTHORS____HIDETITLE__
- Inkoop & contractmanagement
 
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
 
- Dataverzameling en -analyse
 
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
 
- Regie op de innovatieagenda
 
__NOAUTHORS__
 
__HIDETITLE__
 
 
__NOEDITSECTION__  
 
__NOEDITSECTION__  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__