Hoofdpagina: verschil tussen versies

(Label: bewerking met nieuwe wikitekstmodus)
Important information: Data protectionMigration of your contents
Your data is secure: All data of this demo system is used exclusively for the operation of the demo. If you send us data via contact forms, this data will be stored on our servers in the course of data backup. Your data will only be used to process your request, will be treated strictly confidential and will not be passed on to third parties. Read more in our privacy policy.
In case you decide for BlueSpice you have the possibility to transfer your test contents into a productive system within one week after the end of the test period (30 days). If you are interested, please contact us in good time.
BlueSpice pro is your enterprise wiki for building a modern knowledge base: Open source, customizable and globally proven. Test our software for 30 days. We look forward to your feedback and questions.
mailto:sales@hallowelt.com
You've got questions?

Florian Müller

sales@hallowelt.com

+49 (0)941 660 800

Webinars

Experience BlueSpice pro in a live demo.

Webinar button.png

Helpdesk

Application tips, orientation and help.

Helpdesk button.png

Wozu möchten Sie BlueSpice pro nutzen?[bewerken | brontekst bewerken]
Icon Managementsystem.png

Integrated Management System

Use BlueSpice to combine various management systems such as knowledge or quality management to a system of holistic corporate management.

More about this application ...
Icon Handbuch.png

Online / Organization Manual

Publish information on operational organization and business development in one central place. This keeps your employees up to date at all times.

More about this application ...
Icon Documentationsystem.png

Documentation System

Whether IT, project or technical documentation: Use BlueSpice to professionally document operational information and find it quickly if necessary.

More about this application ...
Icon Knowledg Base.png

Flexible Knowledge Base

From helpdesk to public relations: With BlueSpice you realize knowledge and information based offers of all kinds for employees, customers and partners.

More about this application ... bluespice.com Featurelist

Zorg voor jeugd West-Brabant West

De negen gemeenten in West-Brabant West bouwen samen met ouders, jeugd, jeugdhulpaanbieders en maatschappelijke partners aan een transparant stelsel Zorg voor jeugd. Voor de negen gemeenten is de missie het bieden van goede jeugdhulp binnen budget. Om dit voor elkaar te krijgen streven de gemeenten er naar voor elk kind, met een zorgvraag, zo spoedig als mogelijk de best passende hulp te organiseren. In veel gevallen zal de gemeente vanuit de gemeentelijke toegang zelf goede hulp kunnen bieden. Soms is het nodig om, in plaats of naast de toegang, niet vrij toegankelijke jeugdhulp in te zetten.

Onderdelen stelsel


Gespreksmodel West-Brabant West
Het stelsel kent verschillende onderdelen

Toegang tot zorg:

- De Jeugdprofessional

- Preventief aanbod

- Expertteam

Veiligheid:

- Veiligheid

Niet vrij toegankelijke zorg:

- Laagcomplexe zorg

- Hoogcomplexe zorg

- Persoonsgebonden budget

- JeugdzorgPlus

- Landelijk transitiearrangement

- Crisis

Vormen van wonen:

- Pleegzorg

- Woonzorg

Uitgangspunten

De gemeenten in West-Brabant West weten dat de meeste gezinnen prima in staat zijn om zelf te bepalen wat zij met zorg en ondersteuning kunnen en willen bereiken. Rol van de gemeente is om dit te faciliteren. Maar, ook is het aan de gemeente om de grenzen aan te geven van zorg. Inzet van jeugdhulp (met uitzondering van verblijfszorg) moet altijd gericht zijn op het oplossen van problematiek, zodat gezinnen zo spoedig als mogelijk zonder jeugdhulp verder kunnen. Wanneer de problemen in een gezin voortkomen uit andere vragen dan opvoed- en opgroeiproblemen, bijvoorbeeld schulden, huisvesting, onderwijs, veiligheid, armoede. Is het aan de gemeentelijke toegang om deze zo veel als mogelijk op te lossen.  

Voor alle opvoed- en opgroeivraagstukken is de Jeugdprofessional namens de gemeente aangesteld om ambulante ondersteuning te bieden en het proces te bewaken. Er wordt verwacht, ongeacht de problematiek van alle professionals in het veld, dat zij het gezin dat om zorg en ondersteuning vraagt zien als gelijkwaardig, en werken vanuit het motto: 'Handel alsof het je eigen kind is'.


De cliënt staat centraal. Daarom worden cliënten altijd betrokken bij grote beleidswijzigingen, door in te zetten op cliëntparticipatie. Daarnaast willen we dat de kwaliteit van zorg inzichtelijk wordt voor iedereen die met jeugdzorg te maken heeft.


Praktische zaken

Het stelsel West-Brabant West kent een aantal praktische zaken, op het gebied van inkoop, sturing, monitoring, rechtmatigheid en juridische achtergronden.

Organisatie West-Brabant West

Om het stelsel uit te voeren kennen de negen gemeenten een nauwe en gelijkwaardige samenwerking. Daarnaast is er intensief contact met gezinnen en jeugdhulpaanbieders. Het Zorg Informatie en Inkoopteam (ZI2T) bestaat uit medewerkers vanuit de negen gemeenten en draagt zorg voor: inkoop & contractmanagement, dataverzameling en -analyse en regie op de innovatieagenda.
{{Portal/ContainerOpen|col=1|space=end|class=links-top}}{{Testwiki/Infos for Admins}}{{Portal/ContainerClose}}
      
      
      
      {{Portal/ContainerOpen|col=1}}{{Testwiki/Important Info}}{{Portal/ContainerClose}}{{Portal/ContainerOpen|col=1}}{{Testwiki/Intro}}
      
      
      
      {{Portal/ContainerClose}}{{Portal/ContainerOpen|col=3|class=contact-primary}}{{Portal/CellOpen|class=personal-contact}}{{Testwiki/Questions}}{{Portal/CellClose}}{{Portal/CellOpen|class=webinar}}{{Testwiki/Webinar}}{{Portal/CellClose}}{{Portal/CellOpen|class=helpdesk}}{{Testwiki/Helpdesk}}{{Portal/CellClose}}{{Portal/ContainerClose}}
      
      
      
      ==Wozu möchten Sie BlueSpice pro nutzen?==
      
      {{Portal/ContainerOpen|col=2|class=use-cases}}{{Portal/CellOpen}}{{Testwiki/Management System}}{{Portal/CellClose}}{{Portal/CellOpen}}{{Testwiki/Handbook}}{{Portal/CellClose}}{{Portal/CellOpen}}{{Testwiki/Documentation System}}{{Portal/CellClose}}{{Portal/CellOpen}}{{Testwiki/Knowlege Base}}{{Portal/CellClose}}{{Portal/ContainerClose}}
      
      
      
      {{Portal/ContainerOpen|col=3|space=start|class=links-bottom}}
      
      {{Testwiki/BlueSpice}}
      
      
      <span class="vertical-separator"></span>
      
      {{Testwiki/Functions}}
      
      {{Portal/ContainerClose}}
      
      __NOTOC__
      
      
      <templatestyles src="Portal_Mainpage.css" />= Zorg voor jeugd West-Brabant West =
      
      De [[Gemeenten|<span class="col-blue-dark">negen gemeenten in West-Brabant West</span>]] bouwen samen met ouders, jeugd, jeugdhulpaanbieders en maatschappelijke partners aan een transparant stelsel Zorg voor jeugd. <span class="NormalTextRun SCXW133996534 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor de negen gemeenten is de missie het bieden van goede jeugdhulp binnen budget. Om dit voor elkaar te krijgen streven de gemeenten</span> <span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW133996534 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAPEDAABVzDNVzDNV/wAAACH5BAUAAAMALAAAAAAFAAQAAAIInC2QchYKQgEAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">er naar</span> <span class="NormalTextRun SCXW133996534 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">voor elk kind, met een zorgvraag, zo spoedig als mogelijk de best passende hulp te organiseren. In veel gevallen zal de gemeente vanuit de gemeentelijke toegang zelf goede hulp kunnen bieden. Soms is het nodig om, in plaats of naast de toegang, niet vrij toegankelijke jeugdhulp in te zetten.</span>
      
      
      
      
      <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
      
      ==Onderdelen stelsel==
      
      
      <br />[[File:WBW Gespreksmodel 5.jpg|thumb|413x413px|Gespreksmodel West-Brabant West|koppeling=https://bs-gemeente-roosendaal.saasweb.cloud/wiki/Bestand:WBW_Gespreksmodel_5.jpg]]Het stelsel kent verschillende onderdelen
      
      ''Toegang tot zorg:''
      
      
      
      - [[De Jeugdprofessional]]
      
      
      
      - [[Preventie|Preventief aanbod]]
      
      
      
      - [[Expertteam]]
      
      
      
      ''Veiligheid:''
      
      
      
      - [[Veiligheid]]
      
      
      
      ''Niet vrij toegankelijke zorg:''
      
      
      
      - [[Laagcomplex|Laagcomplexe zorg]]
      
      
      
      - [[Hoogcomplex|Hoogcomplexe zorg]]
      
      
      
      - [[Persoonsgebonden budget]]
      
      
      
      - [[JeugdzorgPlus]]
      
      
      
      - [[Landelijk transitiearrangement]]
      
      
      
      - [[Crisis]]
      
      
      
      ''Vormen van wonen:''
      
      
      
      - [[Pleegzorg]]
      
      
      
      - [[Woonzorg]]
      
      
      
      ==Uitgangspunten==
      
      
      <span class="NormalTextRun SCXW17833765 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De gemeenten in West-Brabant West weten dat de meeste gezinnen prima in staat zijn om zelf te bepalen wat zij met zorg en ondersteuning kunnen en willen bereiken. Rol van de gemeente is om dit te faciliteren. Maar, ook is het aan de gemeente om de grenzen aan te geven van zorg. Inzet van jeugdhulp (met uitzondering van verblijfszorg) moet altijd gericht zijn op het oplossen van problematiek, zodat gezinnen zo spoedig als mogelijk zonder jeugdhulp verder kunnen. Wanneer de problemen in een gezin voortkomen uit andere vragen dan opvoed- en opgroeiproblemen, bijvoorbeeld schulden, huisvesting, onderwijs, veiligheid, armoede. Is het aan de gemeentelijke toegang om deze zo veel als mogelijk op te lossen.</span> <span class="EOP SCXW17833765 BCX4" style="color: windowtext" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span><nowiki/>
      
      
      
      
      <span class="NormalTextRun BCX4 SCXW42118704" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor alle opvoed- en opgroeivraagstukken is de Jeugdprofessional namens de gemeente aangesteld om ambulante ondersteuning te bieden en het proces te bewaken. Er wordt verwacht, ongeacht de problematiek van alle professionals in het veld,</span> dat zij het gezin dat om zorg en ondersteuning vraagt zien als <span class="col-blue-dark">[https://www.socialevraagstukken.nl/jeugdzorgprofessionals-moeten-empathischer-zijn/ gelijkwaardig]</span><span class="col-black">,</span> en werken vanuit het motto: ''''Handel alsof het je eigen kind is'''<nowiki/>'.
      
      
      
      
      
      
      
      
      <span class="NormalTextRun SCXW114271599 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De cliënt staat centraal. Daarom worden cliënten altijd betrokken bij grote beleidswijzigingen,</span> door in te zetten op [[cliëntparticipatie|<span class="col-blue-dark">cliëntparticipatie</span>]]. Daarnaast willen we dat de [[Kwaliteitsmeting|kwaliteit]] van zorg inzichtelijk wordt voor iedereen die met jeugdzorg te maken heeft.
      
      
      
      
      
      
      
      ==Praktische zaken==
      
      
      <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>Het stelsel West-Brabant West kent een aantal [[praktische zaken|<span class="col-blue-dark">praktische zaken</span>]]<span class="col-black">,</span> op het gebied van inkoop, sturing, monitoring, rechtmatigheid en juridische achtergronden.<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
      
      
      
      ==Organisatie West-Brabant West==
      
      
      <span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>Om het stelsel uit te voeren kennen de negen gemeenten een nauwe en gelijkwaardige [[Samenwerking WBW|<span class="col-blue-dark">samenwerking</span>]]. Daarnaast is er intensief contact met gezinnen en jeugdhulpaanbieders. Het [[ZIIT|<span class="col-blue-dark">Zorg Informatie en Inkoopteam (ZI2T)</span>]] bestaat uit medewerkers vanuit de negen gemeenten en draagt zorg voor: inkoop & contractmanagement, dataverzameling en -analyse en regie op de innovatieagenda.
      
      
      
      __NOAUTHORS____HIDETITLE__
      
      __NOEDITSECTION__ 
      
      __NOTOC__
      
      __HIDDENCAT__
      
      __NODISCUSSION__
      
      __NOSTASH__
(20 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Portal/ContainerOpen|col=1|space=end|class=links-top}}{{Testwiki/Infos for Admins}}{{Portal/ContainerClose}}
+
= Zorg voor jeugd West-Brabant West =
  +
De [[Gemeenten|<span class="col-blue-dark">negen gemeenten in West-Brabant West</span>]] bouwen samen met ouders, jeugd, jeugdhulpaanbieders en maatschappelijke partners aan een transparant stelsel Zorg voor jeugd. <span class="NormalTextRun SCXW133996534 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor de negen gemeenten is de missie het bieden van goede jeugdhulp binnen budget. Om dit voor elkaar te krijgen streven de gemeenten</span> <span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW133996534 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-image: url(&quot;data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAEAPEDAABVzDNVzDNV/wAAACH5BAUAAAMALAAAAAAFAAQAAAIInC2QchYKQgEAOw==&quot;); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important; background-position: left bottom; background-repeat: repeat no-repeat;">er naar</span> <span class="NormalTextRun SCXW133996534 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">voor elk kind, met een zorgvraag, zo spoedig als mogelijk de best passende hulp te organiseren. In veel gevallen zal de gemeente vanuit de gemeentelijke toegang zelf goede hulp kunnen bieden. Soms is het nodig om, in plaats of naast de toegang, niet vrij toegankelijke jeugdhulp in te zetten.</span>
   
{{Portal/ContainerOpen|col=1}}{{Testwiki/Important Info}}{{Portal/ContainerClose}}{{Portal/ContainerOpen|col=1}}{{Testwiki/Intro}}
+
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
   
{{Portal/ContainerClose}}{{Portal/ContainerOpen|col=3|class=contact-primary}}{{Portal/CellOpen|class=personal-contact}}{{Testwiki/Questions}}{{Portal/CellClose}}{{Portal/CellOpen|class=webinar}}{{Testwiki/Webinar}}{{Portal/CellClose}}{{Portal/CellOpen|class=helpdesk}}{{Testwiki/Helpdesk}}{{Portal/CellClose}}{{Portal/ContainerClose}}
+
==Onderdelen stelsel==
  +
<br />[[File:WBW Gespreksmodel 5.jpg|thumb|413x413px|Gespreksmodel West-Brabant West|koppeling=https://bs-gemeente-roosendaal.saasweb.cloud/wiki/Bestand:WBW_Gespreksmodel_5.jpg]]Het stelsel kent verschillende onderdelen
  +
''Toegang tot zorg:''
   
==Wozu möchten Sie BlueSpice pro nutzen?==
+
- [[De Jeugdprofessional]]
{{Portal/ContainerOpen|col=2|class=use-cases}}{{Portal/CellOpen}}{{Testwiki/Management System}}{{Portal/CellClose}}{{Portal/CellOpen}}{{Testwiki/Handbook}}{{Portal/CellClose}}{{Portal/CellOpen}}{{Testwiki/Documentation System}}{{Portal/CellClose}}{{Portal/CellOpen}}{{Testwiki/Knowlege Base}}{{Portal/CellClose}}{{Portal/ContainerClose}}
 
   
{{Portal/ContainerOpen|col=3|space=start|class=links-bottom}}
+
- [[Preventie|Preventief aanbod]]
{{Testwiki/BlueSpice}}
+
 
<span class="vertical-separator"></span>
+
- [[Expertteam]]
{{Testwiki/Functions}}
+
 
{{Portal/ContainerClose}}
+
''Veiligheid:''
  +
 
  +
- [[Veiligheid]]
  +
 
  +
''Niet vrij toegankelijke zorg:''
  +
 
  +
- [[Laagcomplex|Laagcomplexe zorg]]
  +
 
  +
- [[Hoogcomplex|Hoogcomplexe zorg]]
  +
 
  +
- [[Persoonsgebonden budget]]
  +
 
  +
- [[JeugdzorgPlus]]
  +
 
  +
- [[Landelijk transitiearrangement]]
  +
 
  +
- [[Crisis]]
  +
 
  +
''Vormen van wonen:''
  +
 
  +
- [[Pleegzorg]]
  +
 
  +
- [[Woonzorg]]
  +
 
  +
==Uitgangspunten==
  +
<span class="NormalTextRun SCXW17833765 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De gemeenten in West-Brabant West weten dat de meeste gezinnen prima in staat zijn om zelf te bepalen wat zij met zorg en ondersteuning kunnen en willen bereiken. Rol van de gemeente is om dit te faciliteren. Maar, ook is het aan de gemeente om de grenzen aan te geven van zorg. Inzet van jeugdhulp (met uitzondering van verblijfszorg) moet altijd gericht zijn op het oplossen van problematiek, zodat gezinnen zo spoedig als mogelijk zonder jeugdhulp verder kunnen. Wanneer de problemen in een gezin voortkomen uit andere vragen dan opvoed- en opgroeiproblemen, bijvoorbeeld schulden, huisvesting, onderwijs, veiligheid, armoede. Is het aan de gemeentelijke toegang om deze zo veel als mogelijk op te lossen.</span> <span class="EOP SCXW17833765 BCX4" style="color: windowtext" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span><nowiki/>
  +
 
  +
<span class="NormalTextRun  BCX4 SCXW42118704" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">Voor alle opvoed- en opgroeivraagstukken is de Jeugdprofessional namens de gemeente aangesteld om ambulante ondersteuning te bieden en het proces te bewaken. Er wordt verwacht, ongeacht de problematiek van alle professionals in het veld,</span> dat zij het gezin dat om zorg en ondersteuning vraagt zien als <span class="col-blue-dark">[https://www.socialevraagstukken.nl/jeugdzorgprofessionals-moeten-empathischer-zijn/ gelijkwaardig]</span><span class="col-black">,</span> en werken vanuit het motto: ''''Handel alsof het je eigen kind is'''<nowiki/>'.
  +
 
  +
 
  +
 
  +
<span class="NormalTextRun SCXW114271599 BCX4" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-user-select: text; -webkit-user-drag: none; background-color: inherit; -webkit-nbsp-mode: normal !important;">De cliënt staat centraal. Daarom worden cliënten altijd betrokken bij grote beleidswijzigingen,</span> door in te zetten op [[cliëntparticipatie|<span class="col-blue-dark">cliëntparticipatie</span>]]. Daarnaast willen we dat de [[Kwaliteitsmeting|kwaliteit]] van zorg inzichtelijk wordt voor iedereen die met jeugdzorg te maken heeft.
  +
 
  +
 
  +
 
  +
==Praktische zaken==
  +
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>Het stelsel West-Brabant West kent een aantal [[praktische zaken|<span class="col-blue-dark">praktische zaken</span>]]<span class="col-black">,</span> op het gebied van inkoop, sturing, monitoring, rechtmatigheid en juridische achtergronden.<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>
  +
 
  +
==Organisatie West-Brabant West==
  +
<span style="color: rgb(51, 51, 51)"> </span>Om het stelsel uit te voeren kennen de negen gemeenten een nauwe en gelijkwaardige [[Samenwerking WBW|<span class="col-blue-dark">samenwerking</span>]]. Daarnaast is er intensief contact met gezinnen en jeugdhulpaanbieders. Het [[ZIIT|<span class="col-blue-dark">Zorg Informatie en Inkoopteam (ZI2T)</span>]] bestaat uit medewerkers vanuit de negen gemeenten en draagt zorg voor: inkoop & contractmanagement, dataverzameling en -analyse en regie op de innovatieagenda.
  +
 
  +
__NOAUTHORS____HIDETITLE__
  +
__NOEDITSECTION__
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
<templatestyles src="Portal_Mainpage.css" />
+
__HIDDENCAT__
  +
__NODISCUSSION__
  +
__NOSTASH__