Geen categorieën toegewezen

Expertteam

Versie door Rvan-andel (overleg | bijdragen) op 15 dec 2020 om 14:13
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Bij twijfel over, of inhoudelijke vragen over de beste passende ondersteuning van een kind of gezin kan het Expertteam meedenken. Primair zijn de Jeugdprofessionals binnen de gemeenten de doelgroep van het Expertteam, maar ook andere professionals kunnen overleggen met de gedragswetenschappers van het onafhankelijke Expertteam. Het expertteam bestaat uit een vast team van gedragswetenschappers, die ieder een eigen netwerk meenemen/opbouwen binnen hun specialisme. 


Het team voert drie hoofdtaken uit:

  1. Adviseren, coachen en ondersteunen van de Jeugdprofessionals. Zowel in teamverband als individueel wordt op oplossingsgerichte wijze gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan Jeugdprofessionals. Bij vragen over de ontwikkeling van kinderen en hun opvoedsysteem en bij belangrijke beslissingen.
  2. Ontwikkelen en innoveren van jeugdbeleid. De gedragswetenschappers dragen zowel binnen hun moederorganisatie SPRING als in nauwe samenwerking met de beleidsmedewerkers in de gemeenten bij aan beleid, methodiekontwikkeling en innovaties. Hierbij kunnen de gedragswetenschappers gebruik maken van hun brede netwerk in het onderwijs en de zorg. Ook is er mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te initiëren, in samenwerking met de gemeenten.
  3. Vergroten van de kwaliteit van advies en begeleiding, door inzet van de gedragswetenschapper in de gezinnen. Door het bieden van kortdurende begeleiding, psycho-educatie of screenend hypothese-toetsend onderzoek aan cliënten, kan doorverwijzing naar verkeerde of specialistische zorg voorkomen worden.

De gedragswetenschappers zijn ieder gekoppeld aan bepaalde gemeenten in de regio West-Brabant West. Zij kunnen via de Jeugdprofessional die bekend is met de casus benaderd worden. Wanneer er geen Jeugdprofessional bij het kind/gezin betrokken is, of er is vraag voor een specifieke expertise, kan contact opgenomen worden met de coördinator, Suzanne van Beek.

Gedragswetenschapper Tel. Gemeenten Mailadres
Suzanne van Beek

coördinator/senior gedragswetenschapper

06-24960578 Roosendaal / Bergen op Zoom s.van.beek@springjeugd.nl
Martin van Krieken

gedragswetenschapper

06-39005314 Roosendaal / Etten-Leur / Zundert m.krieken@springsjeugd.nl
Anne Kokken

gedragswetenschapper

06-18414656 Etten-Leur / Moerdijk / Rucphen / Zundert a.kokken@springjeugd.nl
Birgit Slootman

gedragswetenschapper

06-39009307 Bergen op Zoom / Woensdrecht b.slootmans@springjeugd.nl
Didem Colak

gedragswetenschapper

06-41651177 Steenbergen / Halderberge d.colak@springjeugd.nl
Annette Oomen

gedragswetenschapper

06-24960818 Zeeland a.oomen@springjeugd.nl

Stichting SPRING heeft de opdracht gekregen om namens de regio het Expertteam te bemensen. Het bemensen van het Expertteam namens de regio is gegund aan stichting SPRING aan de hand van een aanbestedingsprocedure voor een periode tot 2021. De aanbestedingsleidraad is onderaan de pagina te vinden.  

Overleg